aglomeracija


aglomeracija
agglomeration
* * *
• agglomeration

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.

Look at other dictionaries:

 • aglomeracija — aglomerácija ž DEFINICIJA 1. cjelina dobivena nakupljanjem, gomilanjem ili naseljavanjem [gradska aglomeracija] 2. min. zbijanje sitnih ruda u komade 3. kem. okrupnjivanje sitnozrnatog i praškastog materijala, usp. sinteriranje ETIMOLOGIJA lat.… …   Hrvatski jezični portal

 • aglomerácija — ž 1. {{001f}}cjelina dobivena nakupljanjem, gomilanjem ili naseljavanjem [gradska ∼] 2. {{001f}}min. zbijanje sitnih ruda u komade 3. {{001f}}kem. okrupnjivanje sitnozrnatog i praškastog materijala ✧ {{001f}}lat …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • aglomeracija — statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Organizmų, kuriems būdinga bendra gyvensena, grupė, pvz., vandens telkiniuose susidaro planktoninių ir bentosinių dumblių aglomeracijos. atitikmenys: angl. agglomeration vok. Agglomeration, f… …   Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

 • aglomerácija — e ž (á) 1. kopičenje, strnjevanje, združevanje: industrijska aglomeracija; aglomeracija visoko kvalificiranih delavcev v podjetju; aglomeracija prebivalstva 2. urb. naselbinska enota: zasnovati aglomeracijo turističnih objektov; vas ni več… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

 • Agglomeration — aglomeracija statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Organizmų, kuriems būdinga bendra gyvensena, grupė, pvz., vandens telkiniuose susidaro planktoninių ir bentosinių dumblių aglomeracijos. atitikmenys: angl. agglomeration vok.… …   Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

 • agglomeration — aglomeracija statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Organizmų, kuriems būdinga bendra gyvensena, grupė, pvz., vandens telkiniuose susidaro planktoninių ir bentosinių dumblių aglomeracijos. atitikmenys: angl. agglomeration vok.… …   Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

 • aгломерация — aglomeracija statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Organizmų, kuriems būdinga bendra gyvensena, grupė, pvz., vandens telkiniuose susidaro planktoninių ir bentosinių dumblių aglomeracijos. atitikmenys: angl. agglomeration vok.… …   Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

 • АГЛОМЕРАЦИЯ — в градостроительстве компактное скопление населённых пунктов, объединённых в одно целое хозяйственными, трудовыми и культурными связями (Болгарский язык; Български) агломерация (Чешский язык; Čeština) aglomerace (Немецкий язык; Deutsch)… …   Строительный словарь

 • sinteriranje — sinterírānje sr DEFINICIJA kem. okrupnjavanje sitnozrnatih tvari u čvrstu poroznu masu grijanjem bez taljenja, usp. aglomeracija (3) ETIMOLOGIJA njem. Sintern …   Hrvatski jezični portal

 • aglomerat — aglomèrāt m <G aglomeráta> DEFINICIJA više raznovrsnih tvari, pojedinosti ili slojeva ili prepoznatljivih dijelova nagomilanih u jedno [aglomerat jezika]; nakupina ETIMOLOGIJA vidi aglomeracija …   Hrvatski jezični portal

 • aglomerirati — aglomerírati (što, se) dv. <prez. aglomèrīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, gl. im. ānje> DEFINICIJA oblikovati se u zrno, u grudu ili u stijenu i sl. (o tvarima), nakupiti se, (na)gomilati se ETIMOLOGIJA vidi aglomeracija …   Hrvatski jezični portal